Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Społeczna Straż Rybacka

Jednym z celów PZW wynikającym ze Statutu ( cele związku i obowiązki członka ) oraz RAPR jest "Ochrona wód". Podstawowe akty prawne to Ustawy o rybactwie śródlądowym oraz Ustawa w sprawie zasad nadzoru SSR.


UWAGA WĘDKARZE!!!!!

Informujemy wszystkich, że z dniem 01.07.2017 roku został uruchomiony numer alarmowy do SSR. Wszelkie nieprawidłowości i przekroczenia przepisów RAPR oraz w/w wymienionej ustawy można i należy zgłaszać pod numerami telefonów:

Telefon alarmowy: - 791 406 552

bezpośrednio u strażników:

Kol. Kubista Tomasz - tel. 502 523 263

Kol. Kornacki Tomasz - tel. 660 047 916

lub u Komendanta SSR:

Kol. Gellert Daniel - tel. 660 758 093

 

Zarząd Okręgu mając na uwadze dobro naszych łowisk prosi wędkarzy, aby w przypadku zauważenia grupy kłusowniczej lub zastawionych narzędzi kłusowniczych niezwłocznie zgłosić ten fakt pracownikowi Działu Ochrony Wód w Biurze Okręgu pod numerami telefonów:

telefon okręgu - 032 203 84 92 lub 032 203 81 12 wewn. 18 lub 22

lub u Komendanta Etatowej Straży Rybackiej przy Okręgu PZW w Katowicach

Kol. Andrzeja Jania

telefony stacjonarne - 032 203 84 92 lub 032 203 81 12 wewn. 17

telefon komórkowy - 605 606 550


Ważniejsze telefony kontaktowe:


Państwowa Straż Rybacka w Katowicach

telefony stacjonarne - 032 207 78 17 lub 032 207 78 19


Komendant Państwowej Straży Rybackiej w Katowicach Pan Paweł Ziebura

telefon stacjonarny - 032 207 78 18

telefon komórkowy - 508 052 778


Koordynator SSR Rejonu V Kol. Adam Niemczyk

telefon komórkowy - 695 032 014


Sami zadbajmy o nasze wody, bo jeśli tego nie zrobimy to w niedługim czasie nie będziemy mieli co łowić.

 

PAMIĘTAJ WĘDKARZU!!!!

Zapoznanie się z zapisami „Ustawy o rybactwie śródlądowy”, która określa zasady powoływania SSR ( Art.24 ) oraz uprawnienia SSR ( Art.25 ) jak również z „Ustawą w sprawie zasad nadzoru nad SSR”, która określa zasady specjalistycznego nadzoru nad SSR oraz ramowy regulamin SSR.

Warto też zapoznać się „Regulaminem SSR powiatu” ( o ile taki istnieje i SSR koła była powołana przez Starostę ), uprawnieniami SSR oraz z objaśnieniami prawnymi tego co wolno strażnikowi SSR.

Pozwoli to na uniknięcie w przyszłości nieporozumień nad wodą podczas kontroli przeprowadzanej przez strażników SSR.