Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Egzaminy na kartę wędkarską 2021

Egzamin na kartę wędkarską można zdać w wyznaczonych terminach przed komisją egzaminacyjną koła przeprowadzanego wg zatwierdzonego regulaminu przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską. Wysokość opłat za egzamin podaje regulamin.


Warunki jakie musi spełniać kandydat określa „Regulamin przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego” zatwierdzony uchwałą nr 48/2014 Prezydium ZO w Katowicach.


Aby przygotować się do egzaminu należy znać odpowiedzi na podstawowe pytania z zakresu znajomości „Ustawy o rybactwie śródlądowym” oraz potrafić rozpoznać gatunki ryb prezentowane na egzaminie.


Po zdaniu egzaminu komisja egzaminacyjna wystawia zaświadczenie potwierdzające jego zanie, z którym należy się udać do właściwego ( ze względu na miejsce zamieszkania ) Starostwa Powiatowego do Biura Spraw Społecznych i Obywatelskich z aktualnym wnioskiem o wydanie karty wędkarskiej. O warunkach i trybie wydawania karty wędkarskiej czytaj tutaj.


Gdy już mamy kartę wędkarską i chcemy wędkować na wodach Okręgu PZW w Katowicach należy opłacić składki członkowskie i opłaty za wędkowanie w wyznaczonym miejscu i terminie oraz zapoznać się z „Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb” no i na ryby. Powodzenia!